Privacybeleid

Privacyverklaring

Elgersma B.V., gevestigd aan Tuinschouw 10, 4131 MD Vianen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.elgersma.nl https://www.bovagledenwinkel.nl https://www.waxoyl.nl https://www.we-power.nl [MERK] E-Shop’s

Tuinschouw 10, 4131 MD Vianen, Nederland 030 – 609 15 91

Persoonsgegevens die wij verwerken voor:

Elgersma B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

https://www.waxoyl.nl
https://www.we-power.nl
https://www.elgersma.nl
https://www.bovagledenwinkel.nl

– Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ;
– Data aangeleverd via online formulieren op de diverse websites bij specifieke aanvragen wordt gedeeld met partners waar Elgersma verwerkersovereenkomsten mee heeft. Dit gebeurd alleen na toestemming van aanvrager.

[MERK] E-Shop’s

– Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ;
– Een klantnummer;
– Overige gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;

– Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is i.v.m. de toepassing van een andere wet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elgersma B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

https://www.waxoyl.nl https://www.we-power.nl https://www.elgersma.nl https://www.bovagledenwinkel.nl

– U te kunnen benaderen en te kunnen voorzien van de door u opgevraagde informatie. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, omdat wij u niet van dienst kunnen zijn zonder deze persoonsgegevens over u te verwerken. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht deze gegevens te verstrekken. Echter, zonder deze gegevens kunnen wij u mogelijk niet benaderen of voorzien van de door u opgevraagde informatie.

[MERK] E-Shop’s

– Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten aan u;
– Om met u contact te onderhouden ten aanzien van uw bestellingen, bepaalde producten of aan u marketingacties te communiceren en u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren;
– Doeleinden ter uitvoering of toepassing van een wet;
– U te kunnen benaderen en te kunnen voorzien van de door u opgevraagde informatie. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, omdat wij u niet van dienst kunnen zijn zonder deze persoonsgegevens over u te verwerken. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht deze gegevens te verstrekken. Echter, zonder deze gegevens kunnen wij u mogelijk niet benaderen of voorzien van de door u opgevraagde informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elgersma B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elgersma B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elgersma B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

https://www.waxoyl.nl https://www.we-power.nl https://www.elgersma.nl https://www.bovagledenwinkel.nl

– Persoonsgegevens ingevuld via een online formulier worden maximaal een 540 dagen bewaard om uw bestelde product/dienst te kunnen leveren en u te kunnen voorzien van de door u opgevraagde informatie.

[MERK] E-Shop’s

– Accounts die 12 maanden niet meer actief zijn, zullen verwijderd worden.

Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Op basis van die termijn dienen wij gegevens langer te bewaren. Een voorbeeld hiervan is:

– Gegevens voor de financiële administratie, 7 jaar vanaf de eerstvolgende 1 januari na het opstellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elgersma B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elgersma B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elgersma B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt het gebruik van deze cookies uitschakelen door uw cookie instellingen van deze website te wijzigen. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via uw browser instellingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Als een u cookies weigert, kunt u gewoon van onze site gebruik blijven maken.

Externe links

Onze websites en [MERK] E-Shop bevat links naar andere externe websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. Wij raden onze bezoekers aan om het privacybeleid te lezen van iedere website die bezocht wordt en waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

Beveiliging van gegevens

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen te allen tijde zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er onder andere op gericht om onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Toegang tot uw gegevens

Indien u een geregistreerde klant bent, heeft u door middel van een password beveiligde directe toegang tot bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken, uw adresgegevens en de nieuwsbrief beheren.

Daarnaast kunt u bij ons een verzoek tot inzage indienen. Mochten uw gegevens niet juist zijn of wilt u dat wij u gegevens niet langer gebruiken dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens aan te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.

De contactgegevens vindt u bovenaan dit Privacy Statement.

Wijzigingen op dit beleid

Wij behouden ons het recht voor dit statement te wijzigen. Bij een besluit tot aanpassing van ons privacybeleid worden de wijzigingen op onze website vermeld, zodat onze bezoekers altijd op de hoogte zijn van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze eventueel bekendmaken. De informatie wordt door ons gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid dat van toepassing was op het moment dat de informatie werd opgevraagd.

Vragen of klachten

Heeft u een vraag over het gebruik van uw gegevens binnen onze organisatie of wilt u een klacht indienen over dit gebruik? Neem dan contact op met Elgersma BV via info@elgersma.nl.

This site is registered on wpml.org as a development site.